Welkom op de website van KSA Vichte meisjes!

Neonnacht 2020

Op 14 maart is het weer DE fuif voor al onze oudere leden. We organiseren dit jaar voor de 5de keer Neonnacht. Jullie leidsters zitten hier al enkele maanden aan voor te bereiden om er voor iedereen een onvergetelijke avond van te maken. Kom dus zeker af om jullie leidsters aan het werk te zien.

Toegevoegd op:

Startdag 2019

De start van het werkjaar beginnen we met onze Startdag. Deze gaat door op 28 september van 14u tot 17u aan ons lokaal in het Beukenhof te Vichte. We spelen allemaal leuke spelletjes om je groep en je leiding een beetje te leren kennen. Zo geven we een mooi startschot voor het nieuwe KSA-jaar. Op het einde is er de mogelijkheid om je nog in te schrijven of een sjaaltje/ T-shirt of hemd te kopen.

Toegevoegd op:

Privacyverklaring KSA Vichte meisjes

Privacyverklaring KSA Vichte meisjes

Als KSA Vichte meisjes hechten wij veel waarde aan de bescherming van je persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om je privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Hieronder geven we heldere en transparante informatie over wat we met je gegevens doen. KSA Vichte meisjes houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
Als KSA Vichte meisjes zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Daarnaast treden wij op als verwerkers voor KSA Nationaal vzw. Zij zijn op hun beurt verantwoordelijk voor de verwerking van de gegevens die wij voor onze koepel opvragen.

Als je vragen hebt over de verwerking van je gegevens kan je contact opnemen via de onderstaande contactgegevens.
KSA Vichte meisjes
Kerkdreef 38 C
8570 Vichte
ksavichtemeisjes@gmail.com

KSA Nationaal vzw
Vooruitgangstraat 225
1030 Schaarbeek
info@ksa.be

Waarom verwerkt KSA Vichte meisjes persoonsgegevens? Over welke gegevens gaat het?
Persoonsgegevens worden door KSA Vichte meisjes verwerkt en gebruikt voor verschillende doeleinden:
voor deelname aan onze activiteiten;
om je te informeren over onze werking en voor het versturen van informatie over onze activiteiten via nieuwsbrieven, uitnodigingen en algemene mails;
om zo goed mogelijk zorg te kunnen dragen voor de gezondheid van onze leden;
voor het bekomen van subsidiëring door de overheid;
voor archiefdoeleinden.

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens opvragen en opslaan.
Persoonlijke identiteitsgegevens: naam, voornaam, adres
Contactgegevens: telefoonnummer, e-mailadres
Persoonlijke kenmerken: geslacht, geboortedatum, dieetvereisten
Beeldmateriaal
Gegevens eigen aan onze werking: lidnummer, leeftijdsgroep, deelname aan activiteiten, betaling lidgeld, betaling kampinschrijving, functies binnen de groep
Medische gegevens: aandoeningen of allergieën waar we rekening mee moeten houden, bijzondere aandachtspunten
Persoonsgegevens worden door KSA Nationaal vzw verwerkt en gebruikt voor de volgende doeleinden:
om je aan te sluiten bij onze jeugdbeweging en je te verzekeren;
om je te informeren over onze werking en voor het versturen van informatie over onze activiteiten via nieuwsbrieven, uitnodigingen en het leden- en leidingstijdschrift;
voor het bekomen van subsidiëring door de overheid en voor archiefdoeleinden

Geef je mijn gegevens door aan derden?
We kunnen bepaalde gegevens doorgeven aan de lokale overheid binnen het kader van een subsidie- en/of veiligheidsreglement.
Daarnaast kunnen we de gegevens die je aan ons bezorgt doorgeven aan derde partijen indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:
- het opmaken en verspreiden van nieuwsbrieven en uitnodigingen.
- de hosting van onze website.
Met die partijen maken wij daarover uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van je persoonsgegevens te waarborgen. Wij geven je gegevens niet door voor commerciële doeleinden.

Hoe lang worden mijn gegevens bewaard?
We bewaren je persoonsgegevens zolang het nodig is om te kunnen voldoen aan de doeleinden van de privacyverklaring. Wij bewaren de inschrijvingsformulieren en medische fiches 1 jaar. De ledenlijsten bewaren wij gedurende 5 jaar.

Zijn mijn gegevens goed beveiligd?
We hebben passende maatregelen genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Zo is ons digitaal ledenbestand Digit enkel toegankelijk via een persoonlijke login. Onze hele leidingsgroep is ingelicht over het belang van de bescherming van persoonsgegevens en houdt zich aan de afspraken die we hier omtrent maakten.

Wat zijn mijn rechten rond mijn gegevens?
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te kijken, aan te passen of te laten verwijderen. Als lid van KSA kan je bijvoorbeeld zelf je gegevens in Digit inkijken en aanpassen. Wil je je rechten uitoefenen, dan staat hierboven hoe je contact met ons kan opnemen.

Wat als ik vragen heb?
Heb je een vraag over de verwerking van je gegevens, neem gerust contact op met ons of met KSA Nationaal vzw. Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, dat is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming. We hopen echter dat het zo ver niet moet komen en dat eventuele problemen eerst binnen KSA besproken en opgelost kunnen worden.

Slotopmerkingen
KSA Vichte meisjes kan haar privacyverklaring steeds aanpassen. Grondige wijzigingen zullen we steeds aankondigen mail. Onderaan dit document vermelden we wanneer de verklaring het laatst werd aangepast.
Versie 1 , laatst gewijzigd op 26/09/2018

Toegevoegd op:

KSA Nationaal

Neem zeker ook eens een kijkje op de site van 'het gewest'
https://www.ksa.be
U kan hier allerlei dingen bestellen waarvan u nooit had durven dromen!

'KSA Nationaal' is onze overkoepelende organisatie en zij organiseren voor de leden en de leiding heel wat toffe dingen zoals oa 'JIMweekend', 'Joepie', enz.